Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Chodnikiewicz Architekt, siedziba firmy al.gen. Chruściela „Montera” 31/10, 04-454 Warszawa, email: pracownia@chodnikiewicz-architekt.com zwany dalej Administratorem.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

∙ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

∙ wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

∙ przenoszenia danych,

∙ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

∙ wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).